Ile kosztuje remont domu drewnianego, ocena techniczna eksperta

OFERTA

Zapraszamy do kontaktu !

KONTAKT Z NAMI

EkspertyzyBudynkowDrewnianych.pl

Ekspertyzy domów drewnianych z bali
Usługa wykonywana w związku z planowanym zakupem domu lub innego budynku drewnianego
w celach mieszkalnych lub inwestycyjnych,

Pomagamy naszym Klientom podjąć właściwą decyzję na etapie zakupu odpowiedniego domu z drewna.

W praktyce, udział eksperta na etapie rozmów o zakupie ułatwia negocjacje cenowe ze sprzedającym,

a w efekcie koszt ekspertyzy zwraca się - często wielokrotnie.

W zależności od indywidualnych potrzeb, usługa obejmuje najczęściej:

- dojazd i wykonanie ekspertyzy technicznej
- ocenę stanu budynku drewnianego
- ocenę zgodności budynku z projektem
- ocenę wykonania budynku zgodnie ze sztuką budowlaną
- ocenę obecności owadów żerujących w drewnie wraz z oszacowaniem możliwości i kosztu ich usunięcia
- wskazanie niezbędnego zakresu i sposobu prac remontowych i renowacyjnych
- doradztwo w zakresie materiałów budowlanych i rozwiązań technicznych
- doradztwo koncepcyjne w zakresie możlwych metod remontu, renowacji, adaptacji lub wykończenia
- doradztwo i kosztosowanie w zakresie bieżących prac konserwacyjnych
- wykonanie inwentaryzacji i pomiarów budynku do kosztorysu
- wykonanie kosztorysu prac w umówionym zakresie 
- pomoc w rozmowach i negocjacach ze Sprzedającym

 

 

Ekspertyza domu drewnianego przed zakupem z kosztorysem

Pomiar z kosztorysem lub kosztorys na podstawie przygotowanego przedmiaru.

 

Opracowujemy kosztorysy budowlane, remontowe, renowacyjne oraz adaptacyjne obiektów drewnianych:

 

Między innymi w zakresie:
- czyszczenia bali i drewna
- impregnacji
- zwalczania owadów żerujących w drewnie
- zwalczania grzybów
- uszczelniania i spoinowania budynków z bali
- termoizolacji
- wymiany lub wzmocnienia uszkodzonych elementów konstrukcyjnych
- wymiany instalacji 
- remontów i budów kompleksowych
 

Kosztorys remontu budynku drewnianego

Ekspertyza techniczna, wykonanie kosztorysu przeniesienia budynku drewnianego, wykonanie kosztorysu prac renowacyjnych i adaptacyjnych 

Wycena przeniesienia domu z bali

W zależności od indywidualnych potrzeb, oferujemy:

- przygotowanie zaleceń konserwacyjnych dla zarządców nieruchomości drewnianych lub wykończonych drewnem (np elewacji drewnianych, gontów drewnianych)
 

- przygotowanie lub konsultacja programów prac konserwatorskich w zakresie renowacji budynku drewnianego
 

- przygotowanie lub konsultacja Szczegółowych Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego lub projektów koncepcyjnych w zakresie dotyczącym budowy, remontu lub renowacji budynku drewnianego - optymalizacja rozwiązań, długoterminowa analiza kosztów konserwacji
 

 

Sporządzenie dokumentacji technicznych

Nadzór prac budowlanych, remontowych lub renowacyjnych dotyczących drewnianych obiektów.


Wykonujemy również nadzory konserwatorskie prac dotyczących obiektów wpisanych do Rejestru Zabytków.

Nadzór budowy, remontu lub renowacji budynku drewnianego

Konsultacja w zakresie zwalczania owadów żerujących w drewnie.
 

Wskazanie gatunku owada, oszacowanie prawdopodobieństwa zwalczenia owadów w konstrukcji budynku drewnianego, przygotowanie kosztorysu usługi, opcjonalnie wykonanie usługi fumigacji

Konsultacja fumigacyjna domu z drewna

Na zlecenie wykonujemy konsultacje i szkolenia specjalistyczne w zakresie budownictwa drewnianego, dedykowane prywatnym Inwestorom oraz osobom zarządzającym obiektami drewnianymi. 
 

Przykładowe zakresy:
- optymalizacja kosztów utrzymania obiektu drewnianego
- metody czyszczenia elewacji drewnianych
- długoterminowa strategia impregnacji budynku drewnianego
- ekologiczne rozwiązania i materiały w budownictwie drewnianym
- impregnacja ogniochronna budynków drewnianych
- montaż, konserwacja i renowacja gontów drewnianych
- poprawa termoizolacyjności, szczelności powietrznej, otwartości dyfuzyjnej

 

Szkolenia z budownictwa drewnianego

Doradztwo w zakresie inwestycji w budynki drewniane
- zakup w celu remontu i odsprzedaży
- zakup i adaptacja na najem krótkoterminowy
- inwestycje w domy do przeniesienia
- inwestycje w domki i domy na wynajem  
- kojarzenie inwestorów 

Doradztwo i konsultacje inwestycyjne